Haber Detayı
06 Kasım 2017 - Pazartesi 09:28 Bu haber 3864 kez okundu
 
İller Bankası Sözleşmeli Personel İlanı
İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Akademik İlan Haberi
İller Bankası Sözleşmeli Personel İlanı

1. GENEL
Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis ve Tekniker
alınacaktır.


2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Mühendis pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,


Tekniker pozisyonu için;
2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
h) Bankaya alınacak Mühendis ve Teknikerlerin öğrenim dalları itibariyle dağılımı için tıklayınız.

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İller, Bankası, Sözleşmeli, Personel, İlanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı
ankara escort
tuzla escort alanya escort kartal escort tuzla escort