Haber Detayı
31 Mart 2019 - Pazar 14:31 Bu haber 4707 kez okundu
 
Predetör yada şaibeli : Uluslararası Kongreler ?
Son yıllarda artan kongre sayısı beraberinde ihtiyaçdan çok fazla kongre sayısını gündeme getirdi.
Bilim Haberi
Predetör yada şaibeli : Uluslararası Kongreler ?

İste bulten.gen.tr sitemize gelen Uluslararası diye başlıklı bazı kongreler.. Takdir siz okuyucuların...

 

KARADENİZ KONGRESİ - RİZE

Sayın hocam 
Ülkemizin cennet köşelerinden Rize, 23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde iki uluslararası kongreye ev sahipliği yapacaktır. 
2. Uluslararası Karadeniz Sosyal Bilimler Kongresi (Sosyal Bilimlerin tüm alanlarına açıktır) 
2. Uluslararası Karadeniz Uygulamalı Bilimler Kongresi (Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri)

Kongre sonrası ISBN'li kongre kitapları yayınlanacaktır. 
Kongremize 6 ülkeden akademisyenler katılarak sunum yapacaklardır 
Kongrelerimiz akademik teşvik ve doçentlik kriterlerine uygundur 
Kongre sonrası Rize yaylalarına gezi düzenlenecektir

KONGRE WEB SİTESİ

KONGRE WEB SİTESİ

 

TUNUSIA CONFERENCES

Değerli bilim insanları 
3-6 Ekim 2019 tarihleri arasında TUNUS'ta iki farklı kongre düzenlenecektir 
1- EL RUHA 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Sosyal ve beşeri bilimler, eğitim bilimleri, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler,

ve multidisipliner çalışmalara açıktır

Kongre web sitesi www.elruha.org

2- ISPEC 3. ULUSLARARASI FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ KONGRESİ

Matematik, Veteriner ve ziraat bilimi, sağlık bilimleri, mühendislik, fen bilimlerine

açıktır

Kongre web sitesi: www.ispecinstitute.org

Kongrelerin Dilleri: İngilizce, Türkçe, Rusça, Arapça
Doçentlik ve teşvik kriterlerine uygundur
En az 5 ülkeden katılım gerçekleşecektir
ISBN'li kongre kitapları yayınanacaktır

TUNUSIA will host 2 different conferences 
- EL RUHA 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 
www.elruha.org

- ISPEC 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL AND ENGINEERİNG SCIENCES 
www.ispecinstitiute.org

LANGUAGES 
- Arabic, Turkish, English, Russian

TÜRKÇE WEB SİTESİ

ENGLISH WEB SITE

TÜRKÇE WEB SİTESİ

ENGLISH WEB SITE

 

ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

 

INTERNATIONAL CONGRESS OF ACADEMIC RESEARCH

 

ICAR

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Tarih ve Günce dergisinin işbirliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine, güzel sanatlardan mühendislik bilimine dek geniş bir alanda Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını bir araya getirmek ve yeni çalışmaların ele alınarak, bilimin gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

17-18 Eylül 2019 tarihinde Bolu’da Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek bu etkinlikte lisans düzeyinden akademik hayatın en son evresine kadar yükselmiş bilim insanlarını ve adaylarını bir araya getirerek, bilimin yeni verileri ışığında bilime katkı sunacak akademik konuları ele alıp sunum yapmayı, yapılan sunumlar üzerinden akademik tartışmalar gerçekleştirmeyi ve bunun sonucunda da bilimsel çalışmaları yayın dünyasına kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin saygın üniversitesi Bolu Abant İzzet Baysal ile Uluslararası tarih dergisi Tarih ve Günce’nin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte yürütme kurulundan bilim kurullarına ve kongreye katkı sunacak her aşamadaki bilim insanına göre katılımı sağlanacaktır.

Kongre, “Yeni Akademik Teşvik Kriterleri” dikkate alınarak düzenlenmektedir. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongrede sunulacak bildirilerin özetleri ve tam metinleri, hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda e-kitap olarak yayımlanacaktır.

17-18 EYLÜL' de  BOLU’da görüşmek üzere, esenlikler dileriz

 

Kongre Düzenleme Kurulu

5. EUROPEAN CONFERENCE ON SCİENCE, ART & CULTURE 
(ECSAC'19) ANKARA / TURKEY 
SEPTEMBER 28 - 29, 2019 
www.ecsac.net
 
 
Dear Stakeholders, 

On behalf of the organizing committee, we are pleased to announce that the 5th European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC'19 - Ankara) will be held from September 28 to 29, 2019 in Ankara, Turkey. 

“European Conference on Science, Art & Culture”provides an ideal academic platform for researchers to present the latest developments, research findings, ideas, and applications about all aspects of science and culture. The purpose of this conference is to come together with scientific studies scholars working in different disciplines, to exchange knowledge and experiences and thus to prepare the ground for multidisciplinary studies. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. 

You are kindly invited to participate and take advantage of the opportunity to present your unpublished abstracts or/and full length scientific papers. 

The official languages of the Conference are English and Turkish. 

The conference will cover important issues in Scientific Research under various sub-themes. Special sessions (for design projects; landscape architecture, interior architecture, industrial products design, graphic design, urban planning and design etc.), poster and oral presentations, exhibition and concert sessions on performing, visual and plastic arts will be included to the conference program. Sport Scientists, from academia, researchers, lecturers to practitioners, like PE teachers, coaches, physicians (esp. specialists of sports medicine), physiotherapists and others, as well as postgraduate students and experts from cognate and adjacent scientific fields from all over the world. 

All papers are going to be selected according to double blind reviews and accepted papers will be published in the Conference Book of Abstract and Conference Proceedings with an ISBN number that will be published on conference web page. 

Best Regards.. 

On behalf of the Conference Committee 
Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU 
Conference Chairman
 

CONTACT 
E-mail: ecsac2018@gmail.com 
Gsm+90(555) 888 2426 

IMPORTANT DATES 
Dates of the Conference 
September 28 – 29, 2019 

Deadline for Abstract Submission 
August 1, 2019 

Notification of Acceptance 
Within 7 days after the submission 

Payment for Conference Fee Packages Start 
Upon receiving Acceptance Letter 

Deadline of Payment for Conference Fee Packages 
Early Registration: July 15, 2019 
Late Registration: September 1, 2019 

Full Paper Submission Deadline 
October 10, 2019 

Conference Brochure | Accommodation |Conference Fee
 
 
5. AVRUPA BİLİM, SANAT VE KÜLTÜR 
KONFERANSI 
(ECSAC'19) ANKARA / TÜRKİYE 
28 - 29 EYLÜL 2019 
www.ecsac.net
 
 
Sayın araştırmacı; 

ECSAC Organizasyon Komitesi adına, sizleri, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Gece Akademiişbirliği ile, 28-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara‘da düzenlenecek olan 5. Uluslararası “Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı” (ECSAC'19 – Ankara)’na davet etmekten mutluluk duyarız. 

“Avrupa Bilim, Sanat ve kültür Konferansı”, katılımcılarına bilim ve kültürün tüm yönleriyle ilgili en son gelişmeleri, araştırma bulgularını, fikirlerini ve uygulamalarını sunmak için ideal bir akademik platform sunmayı hedeflemektedir. Bu konferansın amacı farklı disiplinlerde çalışan bilim insanları ile bir araya gelmek, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve böylece çok disiplinli çalışmalara zemin hazırlamak olarak belirlenmiştir. Konferans, dünyanın dört bir yanından gelen ilgi alanında önde gelen bilim insanlarını, araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirecektir. 

Sizleri Konferans kapsamında özet ve/veya tam metin halindeki bilimsel makalelerinizi sunma, Uluslararası karma ve/veya bireysel sergilere katılma, uluslararası arenada müzik ve dans performanslarınızı sergileme fırsatından yararlanmaya davet ediyoruz. 

Konferansın resmi dilleri İngilizce ve Türkçedir. 

Konferans çeşitli alt başlıklar altında bilimsel araştırmalarda önemli konuları ele alacaktır. Özel oturumlar (tasarım projeleri için; peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, endüstriyel ürün tasarımı, grafik tasarımı, kentsel planlama ve tasarım vb.), poster ve sözlü sunumlar, sergi ve konser performansları konferans programına dahil edilecektir. Spor bilimcileri, akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenlerin yanı sıra yüksek lisans öğrencileri ve dünyanın dört bir yanından birbirinden çok farklı bilimsel alanlardan uzmanlar katılacaktır. 

Tüm çalışmalar en az iki hakemden olumlu değerlendirme alınması halinde kabul edilecek olup kabul edilen çalışmalar konferans web sayfasında ayrı ayrı ISBN No alınmış Özet (Abstract Book) ve Konferans Bildirileri (Proceedings Book) Kitapları şeklinde, "Tanınmış Uluslararası Yayınevi" olan "Gece Kitaplığı Yayınevi" tarafından yayımlanacaktır. 

Saygılarımla 

Düzenleme Komitesi adına 
Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU 
Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı
 

KONFERANS İLETİŞİM 
E-mail
ecsac2018@gmail.com 
Gsm+90(555) 888 2426 

ÖNEMLİ TARİHLER 
Konferans Tarihleri 

28 - 29 Eylül 2019 

Özet Gönderimi İçin Son Tarih 
01 Ağustos 2019 

Değerlendirme Bildirimi 
Gönderim tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Konferans Ücretinin Ödenmesi İçin Son Tarih 
Erken Kayıt: 
15 Temmuz 2019 
Geç Kayıt: 01 Eylül 2019 

ECSAC'19 (Ankara) Tam Metin Tebliğ Son Gönderim Tarihi 
10 Ekim 2019 

Konferans Afişi | Konaklama Ödeme
 

NEW YORK CONFERENCES - AUGUST

Değerli bilim insanları 
19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında New York'ta 3 adet Uluslararası Kongre Düzenlenecektir.

Dear scientist 
In August 19-23, New York hosts 3 International Conferences

6. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi

6th International Conference on Culture and Civilization

www.europenjournal.com

7. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi

7th International Conference on Mathematics, Engineering, Natural&Medical Sciences

www.masjournal.co.uk

ULUSLARARASI DİSİPLİNLER ARASI ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR ALANINDAKİ GELİŞEN TRENDLER KONGRESİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES

www.nyconference.org

Kongrelerin ortak özellikleri 
- Çok uluslu bilim kurulu 
- En az 10 ülkeden katılımcı 
- Uluslararası akreditasyona sahip 
- Kongre sonrası ISBN'li özet ve tam metin yayını 
- Yazım ve sunum dilleri arasında TÜRKÇE'nin de olması 
- Türkçe web sitesi 
- 2 günlük Manhattan gezisi 
- Türkiye'de ödeme

 
  

ULUSLARARASI KATILIMLI SİİRT KONGRELERİ

Değerli bilim insanları 
10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında Siirt, iki farklı kongreye ev sahipliği yapacaktır. Her iki kongreye de 6 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenler katılarak sunum yapacaklardır. 
Kongre sonrası ISBN'li kongre kitapları ayrı ayrı yayınlanacaktır

İSPEC ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

İSPEC ULUSLARARASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ

Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz 
Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU 
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Düzenleme Kurulları adına

 

İSPEC ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

Sosyal, beşeri ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarına açıktır

Ayrıntılı bilgi için www.ispeco.org

 

İSPEC ULUSLARARASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ 
Ayrıntılı bilgi için www.ispecongress.org

III. ULUSLARARASI AVRASYA TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ KONGRESİ

http://agrieurasia.com/TR/Avrasya_Tgbk

     Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi, Tarım ve DoğaBilimlerinin tüm paydaşlarını bir araya getiren kongreler dizinidir. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi, genelde Avrupa ve Asya, özelde ise Türkiye ve organizasyonların yapıldığı ülkelerde tarımsal üretimdeki çeşitli konuların irdelendiği, tarım sektörü ve teknolojilerinin tüm boyutları ile ele alındığı, en yeni gelişme ve uygulamaların görüşüldüğü bir bilgi alışverişi ve bu alandaki yeni teknolojilerin tartışıldığı ortam olmaktadır. Üretimden-Tüketime kadar konu ile ilgili tüm paydaşların yer almasını arzuladığımız kongrelerde Gıda, Tarım, Çevre ve Yaşam Bilimleri ana konular olmaktadır.

 

     İnsanoğlunun dünyada varoluşundan buyana tarımsal faaliyetler önemli olmuş; toplumlar daha verimli ve daha zengin tarım toprağı kazanmak için tarih boyunca yarışa girmişlerdir. Artan dünya nüfusuyla birlikte tarım yapılan alanlar ve üretim artmıştır. Ancak günümüzde pek çok ülkede tarım alanları nitelik ve nicelik olarak azalmaktadır. Artan nüfus ve kişi başı daha fazla tarımsal ürüne ulaşma arzusunun yanında tarım alanlarındaki bu azalışlar birim alandan daha yüksek nitelik ve nicelikte ürün alma zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu bağlamda günümüzde tarımsal üretim bilimin ışığında yapılması gereken teknolojik bir uğraş haline gelmiştir.

 

     Var olan kaynaklardan da en etkin şekilde faydalanmak, daha nitelikli ve daha fazla tarımsal değer elde etmek biz değerli bilim insanlarının asıl uğraşı alanı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Pek çok ülkede kısmen yerellik arz etse de tarımda problemler benzerlik göstermektedir. Tarihten günümüze pek çok medeniyetin yaşadığı Avrupa ve Asya kıtalarındaki tarımsal problemler ve bu problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar bütüncül bir yaklaşımla Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresinde tartışılacak ve sonuçlar çıkarılmaya çalışılacaktır. Kongrelerimizde geniş bir yaygın etki yaratmak için Dünyanın farklı bölgelerinden konularının uzmanı değerli bilim insanları bilim kurullarında görev almaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinden bilimsel çalışmaları ile katkı sağlayan bilim insanları da yalnızca Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri kongresine değil Dünya Tarımına katkıda bulunmaya devam edeceklerdir.

Değerli Bilim İnsanları,
Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz "Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (ISAS2019) - www.isassymposium.org" ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında RADİSSON BLU HOTEL, ANKARA'da gerçekleştirilecektir.
 
 
Uluslararası nitelikte olan sempozyumumuzda yer alacak katılımcılar, çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacaktır.
 
 
Sempozyum farklı bilim alanlarına göre gerçekleştirilecek olup her bilim alanının kitapçıkları ayrı ayrı yayınlanacaktır.
 
 
Sempozyumumuzun amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.
 
 
Sempozyum dili İngilizce ve Türkçe dir. Sempozyum kapsamında poster, özet metin ve tam metin bildiriler kabul edilecektir. Sunumlar, İngilizce ve Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır.
 
 
Sempozyum bilim alanları; 
3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Engineering and Natural Sciences) 
3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Social, Human and Administrative Sciences) 
3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture) 
3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Educational Sciences)
 
 
Siz değerli bilim insanlarını 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu'nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
Saygılarımızla. 
Özet Gönderim Son Tarihi : 01 Nisan 2019
Kayıt İçin Son Tarih : 05 Nisan 2019
ISAS 2019 Contact 
E-Mail: symposium.isas@gmail.com 
Phone: +90 542 246 76 19 
 

Sayın hocam,

Bu e-maili, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve University of Donja Gorica ortaklığında 18-20 Haziran 2019 tarihlerinde Karadağ’ın başkenti Podgorica’da düzenlenecek olan 3. Akdeniz Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Kongresi (MENSEC III) hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur.

Kongremizde tüm fen bilimleri, mühendislik ve sağlık/spor bilimleri alanlarından akademisyenleri aramızda görmekten mutlu olacağız. Özetlerinizi kongre web sitesinde (https://www.udg.edu.me/mensec-2019) belirtilen formatlara uygun olarak mensec2019@udg.edu.me adresine yollayabilirsiniz. Sunum ve tebliğleriniz İngilizce veya Türkçe olabilir. Kongremizin özet gönderim son tarihi her ne kadar 15 Mart 2019 olarak görünse de, bu tarihten sonra da kongremize kayıt olabilirsiniz. Bu tür durumlarda, bana kongre e-mail adresinden veya doğrudan raydin77027@yahoo.comadresinden e-mail atarak ulaşabilirsiniz (Lütfen bu e-mail adresinden dönüş yapmayınız, e-mailler bana ulaşamayabiliyor).

Kongreye katılım ücretini, 22 Mart tarihine kadar ödeme yapmanız durumunda sadece 50 Euro olarak belirledik. Kongreye katılmanız durumunda, erken ödeme indirimi imkanını kaçırmamanızı hatırlatırım.

Tam metin gönderimi için son tarih 30 Eylül olup, kongre sonrası, Aralık ayında, tam metinler kongre tebliğ kitabında yayınlanacaktır.  

Ayrıca, 3-5 Eylül 2019 tarihlerinde Parma/Milan-İtalya’da ve 10-12 Eylül, 2019 tarihlerinde Budapeşte-Macaristan’da MENSEC IV ve MENSEC V kongrelerini yapmayı planlıyoruz. Çok yakında sizlere bu kongrelerle ilgili detayları da yollayacağım. Katılımı teşvik amacıyla kısa bir süre için katılım ücreti erken ödeyen katılımcılar için 100 Euro olarak belirlenmiştir (erken ödeme son tarihi: 22 Mart 2019).

Kongre ile ilgili bu e-maili ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirseniz, çok makbule geçecektir. İlgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Kongre Düzenleme Kurulu adına, 
Prof. Dr. Recai Aydın 
Telefon: +905302041329 
  
Tarih: 18-20 Haziran 2019 
Adres: University of Donja Gorica kampüsü, Podgorica-Karadağ

Not: Kongrelerimizle ilgili e-mailleri almak istemiyorsanız, lütfen bu e-maile “Beni çıkarınız” konu başlığı ile bir e-mail atınız. Bu durumda bundan sonraki e-maillerimiz size gönderilmeyecektir. Vermiş olduğumuz sıkıntı için özür dileriz. Saygılar.

Değerli araştırmacılar,

Sizleri International Scientific Research Association&Journal (IBAD) tarafından 18-19 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLERDE YENİ UFUKLAR (ICES-2019) adlı kongremize davet etmekten mutluluk duymaktayız.

IBAD, 2016 yılında Madrid, İSPANYA’da, 2017 yılında İstanbul, TÜRKİYE’de, 2018 yılında İstanbul, TÜRKİYE ve Üsküp, MAKEDONYA’da olmak üzere şu ana kadar 4 uluslararası bilimsel kongre düzenlenmiş, 11 uluslararası kongre kitabı ve 150’den fazla bilimsel makale yayımlamıştır.

IBAD-2019 kongreleri ise İstanbul-TÜRKİYE ve Uppsala- İSVEÇ’te düzenlenecektir.

Kongremize İstinye&İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve CRI TÜRK Media Group CEO’su Doç. Dr. Michael (Mihalis) KUYUCU davetli konuşmacı olarak katılacaktır. Kongremiz başta eğitim ve sosyal bilimler olmak üzere diğer bilim alanlarındaki bildirilere de açıktır.

Kongremize şu ana kadar Türkiye, Umman, Pakistan, Azerbaycan ve Endonezya’dan başvuru yapılmıştır.

Kongremiz hakkında ayrıntılı bilgi ve  başvuru için www.ibadcongresses.orgsayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Her türlü soru, görüş ve önerileriniz içinicescongresses@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

18-19 Haziran 2019 tarihinde medeniyetler beşiği İstanbul’da buluşmak üzere bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

http://www.ibadcongresses.org/

Sci Yayın İmkanlı ICONST Konferansları 

ÜAK ve Akademik Teşvik Koşullarına uygun hazırlanan Iconst Konferansları, 26-30 Ağustos 2019 tarihlerinde, Prizren-KOSOVA’da gerçekleştirilecektir. 

ICONST konferanslarının teması “Sürdürülebilir Teknoloji için Bilim”dir. Bu kapsamda, sizlere sunulan tüm promosyon ürünleri geri dönüşümlü ve çevreci ürünlerden seçilmektedir. 

ICONST Conferences resmi dili Türkçe, İngilizce ve Arnavutça’dır. Tüm bildiriler ilgili sempozyumların ISBN numaralı kitaplarında yayınlanacaktır. 

Ayrıca, Balkanların en güzel yerlerini kapsayan geziler, gala yemeği, folklor oyunları, balkan müzikleri sizleri bekliyor. 

ICONST konferansları bu yıl ÜAK doçentlik başvuru şartları ve Bilim Alanlarına uygun olarak üç farklı alana ayrılmıştır. 
 
 
   
 
 
  Konferanslara katılan makalelerin bilimsel kalitesini arttırmak için seçilmiş nitelikli makaleleri hakemleme süreci sonunda partner dergilerimizde yayınlamaya çalışıyoruz. Bu sayede siz değerli araştırmacıların yayın kaygısı taşımadan yüksek nitelikli çalışmaları ile konferansımıza katılmasını ve üstün nitelikli bir bilimsel ortam oluşmasını amaçlıyoruz.   
 
   

Hocam merhaba

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa’da 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi’ni(UBAK) düzenlemeyi planlamış bulunmaktayız.

UBAK olarak daha once Kemer, Mardin, Nevşehir ve Yalova’da olduğu gibi, Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çaışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongre merkezi olan Bursa’nın çok eski bir yerleşim birimi olmasından dolayı “Tarihi, Edebi, iktisadi ve kültürel yönleriyle Geçmişten Günümüze Bursa” konulu tebliğler, ayrı kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak ve kalan iki günde de Bursa’nın tarihi ve kültürel yörelerine gezi düzenlenecektir.

Sizleri 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan kongreye davet ediyoruz.

Not: kongreye Poster ve Sergi ile katılım sağlanabilir.

            Detaylı bilgi için: www.ubaksymposium.org

                 E-mail: ubakkongresi.gmail.com

 

5th International Social and Education Sciences Studies Congress (UBAK) will be held in Bursa on July 11-14, 2019 with the academic contributions of Bursa Uludağ University.

In UBAK CONGRESS, which took place in Kemer, Mardin, Nevşehir and Yalova before, all papers presented in the all fields of Social and Education Sciences will be discussed, will be evaluated by researchers, and the abstracts of papers will be published in the abstract book and full forms of them will be published in the proceedings book. Proceedings book will be published electronically, and all abstracts will be undergone peer review process. However, participants who wish to have its printed version may take it from publishing firm. All papers will be indexed in Sobiad data base.

5th INTERNATIONAL Social and Education Sciences Studies Congress, papers will be presented in Turkish and English. In congress, it is allowed to apply with abstracts including all the subcategories of Social and Education Sciences Studies Congress. The abstracts approved by Science Board will be taken place in the Congress program.

For Bursa being an old residency as well as being congress center, sessions will be organized related to the topics including Historical, literary, economic and cultural aspects of Bursa, and they will be published as a book as well.

Congress will last four days. Papers will be presented in the first two days, and historical and cultural places will be visited in the last two days.

We will be glad to see you who do valuable work in different science fields in our congress being held in Bursa Uludağ University between 11-14 July, 2019.

For detail informationswww.ubaksymposium.org

E-mail: ubakkongresigmail.com

UBAK'a Ulaşmak Için Tıklayın

Değerli araştırmacılar,

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) ve İzlek Akademikdergi (izlek)kongrelerden bağımsız olarak da makale kabul etmektedir. Eğitim ve sosyal bilimler ile ilgili çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ibad dergisine, sağlık ve fen bilimleri ile ilgili çalışmalarınızı ise http://dergipark.gov.tr/izlek dergisine gönderebilirsiniz.

2st International Congresses On New Horizons In Education And Social Science (ICES - 2019)

 

Sayın hocam,

Bu e-maili, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Komsija Association of Balkan Intellectuals ortaklığında 3-5 Eylül 2019 ve 10-12 Eylül 2019 tarihlerinde, sırasıyla, Milano-İtalya ve Budapeşte-Macaristan’da düzenlenecek olan 4. ve 5. Uluslararası Akdeniz Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Kongresi (MENSEC IV/V) hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Aksi takdirde, lütfen bu e-maile “Beni çıkarınız” konu başlığı ile bir e-mail atınız. Bu durumda bundan sonraki e-maillerimiz size gönderilmeyecektir.

Kongremizde tüm Doğa bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri ve Mühendislik alanlarından akademisyenleri aramızda görmekten mutlu olacağız. Özetlerinizi kongre web sitesinde (https://mensec2019.bandirma.edu.tr) belirtilen formatlara uygun olarak aşağıda verilen e-mail adreslerine yollayabilirsiniz.

Sunum ve tebliğleriniz İngilizce veya Türkçe olabilir. Sunumlarınızın kongre ana teması ile ilgili olma zorunluluğu bulunmamaktadır. İlgili bilimlerin herhangi bir alanında hazırlanmış özgün ve akademik bir çalışma olması yeterlidir. Kongremizin özet gönderim son tarihi her ne kadar 15 Nisan 2019 olarak görünse de, bu tarihten sonra da kongremize kayıt olabilirsiniz. Bu tür durumlarda, kongre e-mail adresine veya raydin77027@yahoo.com e-mail adresine mesaj yollayarak bana ulaşabilirsiniz.

Milano kongresi için e-mail adresi: mensec2019milan@bandirma.edu.tr

Budapeşte kongresi için e-mail: mensec2019budapest@bandirma.edu.tr

Kongreye katılım ücretini, 19 Nisan 2019 tarihine kadar ödeme yapmanız durumunda sadece 100 Euro olarak belirledik. Kongreye katılmanız durumunda, erken ödeme indirimi imkanını kaçırmamanızı hatırlatırım. Tam metin gönderimi için son tarih 31 Ekim olup, kongre sonrası, Aralık ayında, tam metinler kongre tebliğ kitabında yayınlanacaktır. Kongremiz son teşvik yönetmeliğine uygundur. Sadece sözlü ve poster sunum imkanı vardır. Konaklama ve ödeme ile ilgili detaylar ilgilenen katılımcılara daha sonra iletilecektir.

Kongre ile ilgili bilgiyi ilgileneceğini düşündüğünüz yabancı meslektaşlarınızla da paylaşabilirseniz, çok makbule geçecektir. İlgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,


 

Prof. Dr. Recai Aydın
Telefon: +905302041329

 

Please mark this email as "NOT SPAM" in order to receive other emails from ISRES Organization

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE

ICONTES 2019

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SCIENCE AND EDUCATION

ICONSE 2019

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS
 

ICONMEB 2019

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
VETERINARY, AGRICULTURE AND
LIFE SCIENCES

ICVALS 2019

 

October 26-29, 2019
Antalya, TURKEY

Dear Colleague,

We would like to invite you to the International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES)International Conference on Science and Education (ICONSE)International Conference on Management Economics and Business (ICONMEB) and International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS) which will take place on October 26-29, 2019 in Antalya, Turkey.

The conferences are annual conferences organized regularly by ISRES Organization with support of Iowa State University and Eastern Virginia Medical School.

After peer-reviewing process, all papers in English will be published in the Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS) for Education and Social Sciences or the Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM) for all other scientific areas.

The aim of the conferences are to bring together scholars, students, and administrators from different countries, and to discuss theoretical and practical issues in the fields of technology, engineering, science, social science, education, management, economics, business, veterinary, agriculture, life sciences. Your prospective, valuable contributions on this field will be evaluated by the Scientific Committee and the ones approved to be presented will also be published in the Proceedings.

We will be pleased to generate an atmosphere where you can share your expertise, experience, and resources with your colleagues.

Best regards,

Conference Organizing Committee


Opportunity for Second Conference Participation!
Conference participants can take part as listeners for free in the sessions of other Conference which will take place on October 26 - 29, 2019 in Antalya, Turkey. The participants can also submit a paper to other conference. Please visit the conference web pages to register:
International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES)
International Conference on Science and Education (ICONSE)
International Conference on Management, Economics and Business (ICONMEB)
International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS)


REGISTRATION FEE

  In-Person Participants
(Oral/Poster Presenters)
Listeners (Co-authors,
accompanying person, etc.)
Virtual/Camera-Ready
Participants
Early Registration Fee (US dollars)
Until May 15, 2019 (included)
75 75 75
Regular Registration Fee (US dollars)
From May 16, 2019 until July 15, 2019 (included)
100 75 75
Late Registration Fee (US dollars)
From July 16, 2019 until September 15, 2019 (included)
125 75 75

Other Fees:

  • Extra Paper Fee (More than one paper): 50 for each paper
  • External Daily Participation Fee (Who do not stay at the conference hotel): 30 for each conference day (covers lunch, dinner and coffee breaks)

Conference Registration Fee includes:

  • Conference Program Book
  • Conference Abstract Book
  • Name Tag
  • Certificate of Participation
  • Conference Bag

DEADLINES

Submission Of Abstracts * Continues until September 15, 2019
Conference Early Registration Fee Payment May 15, 2019
Conference Regular Fee Payment July 15, 2019
Conference Late Registration Fee Payment September 15, 2019
Conference Date October 26-29, 2019
Fulltext Submission October 01, 2019
Proceeding Book Publication December 31, 2019
Annual Book Publication December 31, 2019
*: Authors will be notified about their submission results in three weeks. Submissions will be evaluated based on the abstract/proposal.

ORGANIZED BY

 


CONTACT US

International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES) - icontesoffice@gmail.com
International Conference on Science and Education (ICONSE) - iconseoffice@gmail.com
International Conference on Management Economics and Business (ICONMEB) -iconmeboffice@gmail.com
International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS) - icvalsoffice@gmail.com

This e-mail send by ISRES Organization. If you don't wish to receive information,
please click the unsubscribe link [ Unsubscribe ] [ View on Web ]

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ana sayfa başlık.jpg
 

“ICABGEH-19” Üçüncü Çağrı

11-13 Eylül 2019, Prag, Çek Cumhuriyeti

http://icabgeh2019.com/

 

Sevgili Meslektaşım,

ICABGEH-19'dan selamlar,

Sizleri 11-13 Eylül 2019 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag’da  Inter Hotel Ambassador Zlata Husa’da düzenlenecek olan "International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2019 (ICABGEH-19)” başlıklı uluslararası kongreye davet etmekten mutluluk duymaktayız.

ICABGEH-19 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi himayesinde gerçekleştirilecek olup, tüm dünyada çiftlik hayvanları ıslahı, hayvan yetiştirme, hayvan genetiği, hayvan besleme ve teknolojileri, su ürünleri ve veteriner bilimleri üzerine çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da buluşturmak, ilgili araştırma sonuçlarını sunmak ve son gelişmeler hakkında bilgi alış verişi sağlamak amacıyla planlanmıştır.

ICABGEH-19’un temel amacı; tüm dünyada çiftlik ve pet hayvanlarının ıslahı, hayvan yetiştirme, hayvan genetiği, hayvan besleme ve teknolojileri, hayvan refahı ve davranış, su ürünleri, balık işleme, hayvansal biyoteknoloji, hayvan etiği, biyoinformatik, biyometri, hayvan sağlığı ve hastalık kontrolü, genetik ve genomik, genetik tahmin, bal arısı yetiştiriciliği, at yetiştiriciliği, lokal ırklar, hayvansal üretimde mekanizasyon, et ve süt ürünleri, sürdürülebilir hayvancılık, veteriner bilimleri konularında çalışan Zootekni, Veteriner, Biyoloji, Su Ürünleri, Mühendislik, Ekonomi ve Tıp alanlarındaki araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirmektir.

ICABGEH-19, uluslararası düzenlenen akademik bir konferans olup, konusunda dünyaca ünlü davetli konuşmacıların katılımıyla üçüncüsü düzenlenmektedir.

Kongrenin sunum dili İngilizcedir. Özet gönderim ve kayıt işlemi 31 Temmuz 2019 tarihinde sonlanacaktır. Sözlü veya poster sunumların özetleri 1 sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmalı ve on-line kayıt sitemine (ABSTRACT SUBMISSION) yüklenmelidir. Tam metin gönderimi yazarların isteğine bırakılmış olup on-line kayıt sitemi üzerinden gönderilebilir. Kongrede, poster veya sözlü bildirilerin özet veya tam metinleri, bildiri kitabında yayınlanacaktır. Yazarların talebi doğrultusunda tam metin bildiriler Black Sea Journal of Agriculture ve Black Sea Journal of Engineering and Science dergilerinde yayınlanacaktır.

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

 
   

                                                                           Resim1.jpg 

ICABGEH-19 KONGRE KONULARI

Hayvan Yetiştirme

Hayvan Genetiği

 Hayvan Besleme ve Teknolojileri

Hayvan Refahı ve Davranış

Su Ürünleri

Balık İşleme

Hayvansal Biyoteknoloji

Hayvan Etiği

 Biyoinformatik

Biyometri

Hayvan Sağlığı ve Hastalık Kontrolü

Genetik ve Genomik

Genetik Tahmin

Bal Arısı Yetiştiriciliği

At Yetiştiriciliği

 Lokal Irklar

Hayvansal Üretimde Mekanizasyon

Et ve Süt Ürünleri

Pet Hayvanları

Sürdürülebilir Hayvancılık

Veteriner Bilimleri

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Tarihleri: 11 – 13 Eylül 2019

Özet Gönderim ve Kayıt İşlemi için Son Gün: 31 Temmuz 2019

Kabul Bildirimi: Özet gönderimi sonrasındaki 10 gün içerisinde

Tam Metin Gönderim Son Gün: 19 Ağustos 2019

Katılım Ücretinin Erken Transferinde Son Gün: 28 Şubat 2019

Katılım Ücretinin Geç Transferinde Son Gün: 31 Temmuz 2019

 

Prof. Dr. Hasan ÖNDER

ICABGEH-19 Organizasyon Komitesi Başkanı

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Biyometri ve Genetik ABD

Samsun/TÜRKİYE

e-mail: contact@icabgeh2019.com

İkinci-mail: hasanonder@gmail.com

Web: http://icabgeh2019.com/

Cep Telefonu: +90 555 303 24 37

İş Telefonu: +90 362 312 19 19 (1359)

Fax: +90 362 457 60 34

 

7. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ - BATUM/GÜRCİSTAN

Değerli bilim insanları, 
Sizleri 5-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında Batum'da düzenleyeceğimiz ve 6 ülkeden akademisyen ve araştırmacıların katılacağı UMTEB 7. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi'ne davet ediyoruz.

YAYIN OLANAKLARI 
- Kongre sonrası akademik yayın kodlu ISBN numaralı Kongre Kitabında özet ve tam metinlerin ücretsiz yayını 
- Dileyen katılımcılarımızın tam metinlerinin uluslararası indeksli dergilerimizde (sosyal bilimler ve teknik bilimler alanlarında ayrı ayrı dergiler) MAKALE olarak ÜCRETSİZ yayınlanması 
- Dileyen katılımcılarımızın tam metinlerinin ISPEC Uluslararası Yayınevi tarafından Uluslararası Kitap Bölümü olarak ÜCRETSİZ yayınlanması

KONGRE DİSİPLİNLERİ 
Kongremiz aşağıda belirtilen disiplinlerde yazılmış olan özgün akademik çalışmalara açıktır 
- Tüm Sosyal ve beşeri bilimler (Tarih, coğrafya, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, edebiyat, güzel sanatlar, eğitim bilimleri, felsefe, sosyoloji-psikoloji, halk bilimi, ilahiyat, antropoloji, arkeoloji, spor bilimi ve tüm sosyal bilimler) 
- Fen Bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) 
- Mühendislik ve Matematik Bilimleri (tüm mühendislik alanları ve matematik)
- Veteriner ve Ziraat Bilimi (Tüm alt dalları ile) 
- Sağlık Bilimleri (tüm alt dalları ile)

DOÇENTLİK VE TEŞVİK 
Kongremize gönderilen tüm çalışmalar akademik ve bilimsel etik ilkelere uygun olarak inceleme sürecine tabi tutulacaktır 
- Kongremize gönderilen özet ve tam metinler öncelikle intihal kontrolünden geçirilecek; uygun olmayan bildiriler intihal raporu ile beraber yazara gönderilecektir 
- İntihal aşamasından geçen çalışmalar hakemlere gönderilerek bilimsel yeterlilik denetimine tabi tutulacaktır. 
- Kabul edilen bildiriler sözlü sunum (ya da yazarın isteğine uygun olarak poster sunum) yapılması şartı ile akademik kodlu ISBN numarası tahsis edilmiş Kongre kitabında yayınlanacaktır. 
- Kongremize 6 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar katılarak sözlü sunum yapacaklardır 
KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR

KONGRE GEÇMİŞİ 
UMTEB-1: Batum Gürcistan'da yapılmıştır 
UMTEB-2: Batum Gürcistan'da yapılmıştır 
UMTEB-3: Gaziantep Üniversitesi'nde yapılmıştır 
UMTEB-4: Erzurum Türkiye'de yapılmıştır 
UMTEB-5: Kahire Mısır'da yapılmıştır 
UMTEB-6: Iğdır Üniversitesi'nde yapılmıştır

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye 
www.umteb.org 
adresinden ulaşabilirsiniz

ENGLISH WEB SITE

Русский сайт

BU MAİLE YAZACAĞINIZ CEVAPLAR GÖRÜNTÜLENEMEYECEKTİR. LÜTFEN KONGRE İLE İLGİLİ TÜM HUSUSLARDAKİ SORULARINIZ İÇİN WEB SİTEMİZDEKİ İLETİŞİM KUTUSUNU KULLANINIZ

 

ICGB 2019

29-31 Ağustos 2019, Aydın, Türkiye

http://www.icgb2019.com

Sevgili Meslektaşım,

Sizi 29 - 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsünde düzenlenecek olan "II. ULUSLARARASI GENOMİK VE BİYOİNFORMATİK KONFERANSI” başlıklı uluslararası konferansa davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Konferansımız Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek olup, insan, hayvan ve bitki genetiği ve hesaplamalı biyoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve biyoistatistik konularında Mühendislik, Fen Bilimleri, Veteriner, Ziraat ve Tıp alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve uzmanların bir araya gelerek, araştırma sonuçlarını sunmak, çalışmalarını paylaşmak ve bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Özet gönderimi için son gün 30 Haziran 2019’dur. Konferans dili Türkçe – İngilizcedir, sözlü veya poster sunumların özet kısımları İngilizce olarak düzenlenmelidir.

Prof. Dr. Kadir Kızılkaya

Konferans Başkanı

I. INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENOMICS AND BIOINFORMATICS (ICGB)'E Ulaşmak Için Tıklayın

Bu Mail altyapısı ile gönderilmiştir.

 

 

 

 

ULUSLARARASI AFYON KONGRELERİ

Değerli bilim insanları 
Afyonkarahisar'da 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında iki adet Uluslararası Akademik Kongre düzenlenecektir.

1- ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Sosyal ve beşeri bilimler, eğitim bilimleri, güzel sanatlar alanlarında yazılmış olan bildirilerinizle başvurabilirsini

2- ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, matematik, mühendislik, veteriner bilimi, ziraat alanlarında yazılmış olan bildirilerinizle başvurabilirsiniz

Her iki kongre de birbirinden bağımsız olarak düzenlenecektir. Kongrelerimiz 
- Titiz hakem ve intihal incelemesi süreci 
- Kongre sonrası ISBN'li kongre kitabı yayını 
- 5 farklı ülkeden katılım 
- Çok uluslu hkem kurulu niteliklerine haizdir. 
AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK kritelerini karşılamaktadır 
Kongrelerimizle ilgili ayrıntılı bilgiye 
https://www.afyonkongresi.org/ 
linkinden ulaşabilirsiniz

 ULUSLARARASI ERCİYES

BİLİMSEL  ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

https://www.erciyeskongresi.org/

26-28 Nisan 2019

KAYSERİ

Sosyal Bilimler - Fen Bilimleri - Matematik - Mühendislik -Astronomi ve Astrofizik 

Sağlık ve Spor Bilimleri -

Güzel Sanatlar - Ziraat ve Veteriner Bilimleri  

 

Kongremiz uluslararası niteliktedir.

Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği

bakımından doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur

 

ULUSLARARASI JILSES KONGRESİ

Sizleri 21-22 Haziran 2019 (www.jilsescongress.com) tarihleri arasında The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES) dergisi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliği ile Ankara’da düzenlenecek olan Uluslararası Jilses Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Düzenlemekte olduğumuz kongrede nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturularak alanlarla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve dil bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında yayımlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayımlanacaktır.  Ayrıca yazarların bildiri tam metinleri İsbn’li  elektronik kitap olarak yayımlanacaktır. Tüm bildiriler Sobiad veritabanında indekslenecektir.

Bildiriler İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında; Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel sanatlar, İlahiyat, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri, Hukuk, Yabancı Diller ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Ankara’da gerçekleştirilecek Uluslararası Jilses Kongresi’nde sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

 

Değerli Bilim İnsanları,

Birincisini Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da  düzenlediğimiz İspescongress'in  (Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi) ikincisi 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecektir.

Akademik yükseltme ve teşvik kriterlerine uygunluğu ile beraber tam metinlerin İsbn’li kitaplarda yayımlanması ya da hakemli dergilerde ücretsiz makale olarak yayımlanması imkanlarını sağlayan İspescongress(Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi), dünyanın dört bir yanından araştırmacıları, eğitimcileri, lisansüstü öğrencileri ve profesyonelleri, Beden Eğitimi,Spor, Rekreasyon ve Dans ile ilgili bildirilerini sunmak için Alanya/Antalya’da ağırlayacaktır.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dansile ilgili bildiriler, posterler, panel ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgilere http://www.ispescongress.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sempozyum bildiri kabulü başlamıştır. Bildiri gönderme son tarih 01.04.2019’dur.

 

MUNZUR ZİRVESİ

1. ULUSLARARASI  SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

1. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

24-26 MAYIS 2019

TUNCELİ

2019 by UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ DERNEĞİ

https://www.munzurkongresi.org/sosyal-bilimler-kongresi

GAP ADIYAMAN KONGRELERİ

Değerli bilim insanları 
İlk ikisi Şanlıurfa'da gerçekleştirilen GAP KONGRELERİ'nin üçüncüsü 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında ADIYAMAN'da yapılacaktır. 
Birbirinden bağımsız 4 Kongreye ev sahipliği yapacak olan Bilimsel Etkinliğimize 6 ülkeden konuşmacılar katılarak sözlü sunumlar yapacaklardır. Özet ve tam metin süreçleri akademik ve bilimsel etik ilkelere uygun olarak titizlikle yürütülecek kongrelerimiz sonrası ISBN'li özet ve tam metin kitapları yayınlanacaktır. 
Kongre sonrası Nemrut gezisi ve kongre sırasında çok sayıda sosyal etkinlikle bir kongreden daha fazlasını sizlere sunmanın çabası içerisinde olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. 
Çok değerli çalışmalarınızla kongremize katılımınızı beklemekteyiz 
Düzenleme Kurulu

 

 

https://www.gapzirvesi.org/kopyasi-mevalana-ilahiyat-ve-felsef

https://www.gapzirvesi.org/ishikawa-isletme-bilimleri-kongresi

https://www.gapzirvesi.org/gap-matematik-muehendislk

https://www.gapzirvesi.org/kopyasi-5-sosyal-bilimler-kongresi

 

 

HASAT International Agriculture and Forest Congress

Merhaba Saygıdeğer Bilim  İnsanları

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesi  ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin akademik  desteği ile 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz HASAT Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi'ne katkılarınızı bekliyoruz.

Kongre hakkında detaylı bilgiye  kongre web sayfasından ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 

Kongre Konuları

Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Su Ürünleri
Tarla Bitkileri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Ekoloji
Tarımsal Makine ve Enerji Sistemleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarım Tarihi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Zootekni

http://hasatkongre.com/


We invite you to contribute to the HASAT International Agriculture and Forest Congress. It will be held in Ankara, Turkey on 21-23 Jun 2019.
.Looking forward to seeing Ankara, Turkey. Best regards

Topics

Agricultural Biotechnology 
Agricultural Ecology 
Agricultural Economics 
Agricultural Machinery and Energy Systems 
Agricultural Structures and Irrigation  
Animal Science 
Field Crops 
Fisheries 
Food Engineering
Forest  Engineering
Forest  Industry Engineering
History of Agriculture and Deontology
Horticulture

Plant Protection 
Soil Science and Plant Nutrition
Wildlife Ecology and Management

http://hasatkongre.com/

TUNUS - 5 ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Değerli bilim insanları 
İlk dördünü çok sayıda akademisyenin seçkin çalışmaları ile Şanlıurfa'da düzenlediğimiz EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ'nin beşincisini Afrika'nın büyülü ülkesi TUNUS'da düzenliyoruz. 
Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız 
Organizasyon Komitesi

Kongre web sitesi 
www.elruha.org

KONGRE DİLLERİ: Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça 
KATILIM: 8 Ülkeden araştırmacı ve akademisyenler 
AKREDİTASYON: Uluslararası

https://www.elruha.org/

Kaynak: Editör:
Etiketler: Predetör, yada, şaibeli, :, Uluslararası, Kongreler, ?,
Yorumlar
Haber Yazılımı