Haber Detayı
29 Temmuz 2013 - Pazartesi 13:05 Bu haber 27620 kez okundu
 
Sağlık Meslek Liselerine Öğretmen atama sorunu
Sağlık Haberi
Sağlık Meslek Liselerine Öğretmen atama sorunu

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanları İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler İlişkin Esaslarının 7. maddesi ile Öğretmen olarak atanacakların genel kültür,özel alan eğitimi ve pedagojik biçimlenim almalarının esas olduğu hüküm altına alınmıştır.

“7-Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.”

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlarıİle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler İlişkin çizelgenin 68. sırasında ise Anadolu Sağlık Meslek Liselerine öğretmen olarak atanacakların atanmalarına esas olanalanlar ile mezun olacakları yükseköğretim programları yer almaktadır.

 

“(*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.”

 

Bu çizelgeye göre;

-Çevre Sağlığı alanında öğretmen olarak atanabilmek için kaç çevre mühendisi, çevrebilimleri yönetimi mezunlarının pedagojik formasyon eğitimi aldı?

-Radyoloji alanında öğretmen olarak atanabilmek için kaç radyoloji uzmanı hekim veya tıp fakültesi mezunu hekimi pedagojik formasyon eğitimi aldı?

- Mezun olan radyoloji uzmanları ve hekimler Sağlık Bakanlığının ihtiyacını karşılayamazken öğretmenlik için başvuru yapmalarını beklemek ne kadar gerçekçidir?

- Anestezi ve reanimasyon alanında öğretmen olarak atanabilmek için kaç anestezi ve reanimasyon alanında uzman hekim veya tıp fakültesi mezunu hekim pedagojik formasyon eğitimi aldı?

- Mezun olan anestezi ve reanimasyon uzmanları ve hekimler Sağlık Bakanlığının ihtiyacını karşılayamazken öğretmenlik için başvuru yapmalarını beklemek ne kadar gerçekçidir?

- Diş Protez alanında öğretmen olarak atanabilmek için kaç diş hekimini pedagojik formasyon eğitimi aldı? Mezun olan diş hekimleri Sağlık Bakanlığının ihtiyacını karşılayamazken öğretmenlik için başvuru yapmalarını beklemek ne kadar gerçekçidir?

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanları İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge yeniden düzenlenmelidir. Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde birçok öğretmen norm kadro fazlası olarak değerlendirilmektedir.

İlgili öğretmenlerimiz norm kadro fazlalığı nedeniyle mağdur durumdalar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut norm fazlası öğretmenlere istekleri dahilinde “Çevre sağlığı, radyoloji, anestezi ve reanimasyon, diş protez alanlarında” hizmet içi eğitim veya başka şekilde eğitime tabi tutularak bu alanlarda görev yapmaları sağlanmalıdır.

Acil Sağlık Hizmetleri alanına öğretmen olarak atanabilmek için Sağlık eğitim fakültesi, sağlık eğitim enstitüsü acil bakım bölümü mezunu olup ta lisans tamamlayanlar da eklenmelidir.

03.02.2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5450 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Sağlık Meslek Liseleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunun 2. maddesi ve 23.08.1983 tarih ve 18230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliğinin 5. maddesine göre Sağlık Eğitim Enstitüleri, ortaokula dayalı dört yıl süreli temel mesleki eğitim-öğretim görmüş ve kendi mesleki sahaların da en az 3 yıl başarıyla çalışmış olan sağlık meslek lisesi mezunlarına, enstitüdeki bölümlerde yüksek eğitim ve öğretim yaparak sağlık meslek liselerine öğretmen ve yönetici yetiştiriyordu.

Sağlık Eğitim Enstitüleri kapandıktan ve sağlık meslek liseleri milli eğitimine devredildikten sonra saha deneyimi olmayan yeni mezun sağlık bilimleri lisansiyerleri KPSS ile öğretmen olarak atanmaya başlamıştır.

Sağlık Mesleğinde saha deneyimi olan öğretmenlerin olması önem arz etmektedir. Bu açıdan Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık eğitim enstitüsü mezunu olan alanında lisans hatta yüksek lisans mezunu en az 10 yıllık saha deneyimi olan tıbbi teknologların meslek dersi öğretmenliğine atanabilmeleri için kurumlar arası geçişin kolaylaştırılması ve tecrübenin önündeki 40 yaş şartının kaldırılması gerekmektedir.

Tıbbi Teknologları ile ihtiyacın karşılanmadığı durumlarda alanlarında lisans mezunu hemşire, ebe, sağlık memurlarının meslek dersi öğretmeni olabilmeleri için saha deneyimi ve formasyonu olanların meslek dersi öğretmeni olabilmeleri için gerekli düzenleme yapılmalıdır. Meslek dersi öğretmeni atamalarında Tıbbi Teknologların saha deneyimi göz ardı edilmemelidir.

Aynı şartlar Özel Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde uygulanmalıdır. Yukarıda bahsedilen alanlarda yeniden düzenleme yapılırsa öğretmen açığı ortaya çıkacağından Sağlık Bakanlığında görev yapan meslek dersi olarak yetişen Tıbbi Teknologların ve formasyonu ve saha deneyimi olan hemşire, ebe, sağlık memurlarının öğretmenliğe geçiş yapabilmeleri için gerekli çalışmalar başlatılmalı ve tecrübenin önünde ki 40 yaş şartı engeli kaldırılmalıdır.

Sağlık Meslek Liselerine Öğretmen atama sorunu

Kaynak: (AA) - Anadolu Ajansı Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı