Haber Detayı
09 Mart 2019 - Cumartesi 21:03 Bu haber 1971 kez okundu
 
Üniversiteler, norm kadro sayılarında güncelleme yapabilir mi?
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yeni ölçütlere göre fakültelerin ve bölümlerin asgari kadro sayıları değişti. Norm kadro sayılarında üniversiteler revizeye gidebilir mi ?
Eğitim Haberi
Üniversiteler, norm kadro sayılarında güncelleme yapabilir mi?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimi alanlarında asgari program ölçütlerinin yeniden belirlendiğini 14 Şubat 2019 tarihli haberimizdeduyurmuştuk.

Bunlara ilave olarak; Mühendislik bölümleri ve Sağlık alanındaki lisans programlarında da asgari program ölçütlerinde değişmeler olduğunu 24/02/2019 tarihli haberimizde ifade etmiştik.

Diğer taraftan, 02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin 1/a fıkrasında "Asgari Kadro Sayısı"; "Yükseköğretim kurumlarında bir programda eğitim ve öğretime başlamak için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısı" olarak belirlenmiştir.

Aynı yönetmeliğin; 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapabilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma kapsamında belirlenen yükseköğretim kurumları, ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç katına kadar; Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumları ise dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilir. Araştırma Üniversiteleri tarafından planlama yapılırken önlisans ve lisans programlarındaki öğrenci sayısı, lisansüstü programlardaki öğrenci ve mezun sayısı, programların yürütülmesindeki ders ağırlıkları, araştırma ve geliştirme ile hizmet sunumu gibi akademik faaliyetler çerçevesinde değerlendirilecek hususlar dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroplanlamalarında ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm başkanının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurulunun uygun görüşü aranır." hükmü bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulunun Tıp, Eczacılık, Diş Hekimi, Mühendislik ve Sağlık alanındaki lisans programlarında eğitim öğretime başlanması için şart koşulan "Asgari Kadro Sayılarında" değişiklik yapması ve norm kadro sayılarının belirlenmesinde de mezkür yönetmelik gereğince asgari kadro sayısı dikkate alındığından, üniversitelerin yapmış oldukları norm kadro planlamaları bu durumdan doğrudan etkilenmektedir.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yeni asgari kadro sayıları çerçevesinde, "2019 yılı da dahil olmak üzere" belirlenen norm kadro planlamaları ilgili akademik kurulların teklifine binaen Üniversite Senatolarınca güncellenebilecektir.

Bununla birlikte, ilgili yönetmeliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz." ifadesi yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından asgari kadro sayısı arttırılan programlarda, ilgili üniversite şayet 2/3 kuralından dolayı aynı unvandan alım yapamıyor ise yeni belirlenen asgari kadro sayısını aşmamak kaydıyla atama yapılabilecektir.

Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; Hemşirelik Bölümünün asgari kadro sayısı değişiklik yapılmadan önce üç olarak dikkate alınıyordu. Halihazırda burada üç kadroyu Doktor Öğretim Üyesi olarak tamamlayan yükseköğretim kurumu, yeni ölçütlerde asgari sayı dörde yükseltildiği için 2/3 kuralına takılmadan dördüncü kişiyi de Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam edebilecektir.

Son olarak, yeni düzenlemeler çerçevesinde fakülte ve bölüm bazlı olarak yükseköğretim kurumlarının yeni asgari kadro sayılarına aşağıdaki tablolardan bakabilirsiniz...

Yavuz Selim KAPLAN

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/813523/universiteler-norm-kadro-sayilarinda-guncelleme-yapabilir-mi.html

Kaynak: (Memurlar.net) - Memurlar.net Editör:
Etiketler: Üniversiteler,, norm, kadro, sayılarında, güncelleme, yapabilir, mi?,
Yorumlar
Haber Yazılımı